Års-och sluträkning checklista

Den här checklistan använder du när du ska göra års- eller sluträkning. Där står vilka underlag du ska skicka med samt hur du ska upprätta redovisningen.