Begäran om entledigande

Den här blanketten fyller du i om du vill bli entledigad i ditt uppdrag som ställföreträdare, det vill säga om du inte vill ha kvar uppdraget.