Anmälan om slutfört uppdrag

Den här blanketten använder du för att anmäla att du slutfört ett tillfälligt uppdrag och därmed vill bli entledigad. (Tillexempel 11:1, 11:2, 11:3). Är du god man enligt FB 11:4 eller förvaltare FB 11:7 använder du inte den här blanketten.