Avveckling av bostad (komplement till ansökan om köp eller försäljning av fastighet)

Ska du i egenskap av ställföreträdare köpa eller sälja en fastighet behöver du ansöka om överförmyndarens samtycke, den här informationen är ett komplement om du i samband med det ska avveckla huvudmannens bostad.