Ansökan om uttag för omyndig

Den här blanketten använder du som är förmyndare och behöver ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto som tillhör en omyndig.