Ansökan om lån, borgen eller pantsättning

Den här blanketten kan du använda för att ansöka om överförmyndarens tillstånd gällande att ta lån/ låna ut pengar, borgen, pantsättning.