Ansökan om annan placering (Aktier och värdepapper)

Den här blanketten använder du när du behöver ansöka om överförmyndarens tillstånd gällande köp av aktier eller placering av tillgångar i obligationer eller värdefondspapper.