Ansökan om köp eller försäljning (Fastighet, tomträtt eller bostadsrätt)

Den här blanketten använder du när du ansöker om överförmyndarens samtycke till köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Om du därmed även ska avveckla en bostad kan du läsa mer om hur du går tillväga i dokumentet "Avveckling av bostad" längre ner i listan.