Ansökan om god man 11:2

För dig som vill ansöka om tillfällig god man då det uppstått en jävsituation till exempel vid delägarskap i samma dödsbo. Vid en rättshandling. Vid part i rättegång. Vid övriga motstridiga intressen.