Anmälan om god man/förvaltare enligt socialtjänstförordning (2001:937)

För dig som vill anmäla att en person är i behov av god man eller förvaltare. Anmälare kan vara t.ex. enhetschef, biståndshandläggare, sjukvårdspersonal och kurator.