God man för en anhörig

Om du vill bli god man för en anhörig eller en specifik person så uppges det i ansökan om godmanskap. Ansökan görs hos tingsrätten.