Ställföreträdare och förmyndare

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress. För ställföreträdare som gör en intresseanmälan genom vår e-tjänst så behandlas även de uppgifter som du själv lämnar om din utbildningsbakgrund och andra erfarenheter/ kunskaper. Personuppgift så som inkomst behandlas om det är relevant och nödvändigt för just ditt ärende. Lämplighetsprövning görs och det innebär att vi inhämtar information från polisens belastningsregister, socialtjänsten och Kronofogden.

Hur behandlas personuppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar om dig registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Handlingarna förvaras i huvudmannens personakt i ärendehanteringssystemet och fysiskt. Har du flera uppdrag finns dina personuppgifter i samtliga huvudmäns personakter.

Delning av personuppgifter

De som kan komma att ta del av uppgifterna är ställföreträdare och närmast anhöriga. Dina personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträde i form av företag som levererar det datasystem som är nödvändigt för vår verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.

Datum