Huvudmän och underåriga

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, boendeplacering. Din ekonomi om det är relevant och nödvändigt för just ditt ärende. Ditt hälsotillstånd om det är relevant för ditt ärende, exempelvis vid godmanskap och förvaltarskap.

Hur behandlas personuppgifterna?

De personuppgifter vi behandlar registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Handlingarna förvaras i personakter både i ärendehanteringssystemet och fysiskt.

Delning av personuppgifter

De som kan komma att ta del av uppgifterna är ställföreträdare och närmast anhöriga. Dina personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträde i form av företag som levererar det datasystem som är nödvändigt för vår verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.

 

Datum