Om samarbetet inte fungerar

Ett godmanskap bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och gode mannen. Ett fungerande godmanskap förutsätter att båda parter följer de ni har kommit överens om. Det är till exempel viktigt att huvudmannen inte tar ut pengar från det transaktionskonto som du hanterar. Det behöver finnas pengar kvar till räkningar som ska betalas. Skulle samarbetet inte fungera kan det vi vissa fall bli aktuellt med förvalatrskap och i vissa fall med upphörande av godmanskapet. Ställföreträdare kan ansöka om att godmanskapet ska upphöra, det gör du hos tingsrätten. Det går också att ansöka om förvaltarskap, det gör du också hos tingsrätten.

Läs mer om förvaltarskap

Datum