Om din huvudman vill ha en ny god man/förvaltare

Din huvudman eller huvudmannens anhöriga kan ansöka om att få en ny god man eller förvaltare. Du kommer i så fall behöva ta ställning till om du vill fortsätta med ditt uppdrag eller inte. Det är också viktigt att du bemöter de klagomål som har förts fram. Om du vill ha kvar ditt uppdrag kommer vi att göra en bedömning om vad som är det bästa för din huvudman. Att man som god man eller förvaltare får klagomål innebär inte att man automatiskt anses vara olämplig och förlorar sitt uppdrag.

Om du inte vill fortsätta med ditt uppdrag på grund av att din huvudman vill ha en annan god man eller förvaltare kan du begära dig entledigad. Du kan läsa mer om vad du behöver tänka på under fliken "Om du vill avsluta ditt uppdrag".

Datum