Om din huvudman flyttar till en annan kommun

Om din huvudman flyttar ska du anmäla den nya folkbokföringsadressen till oss på överförmyndaren. Du blir inte automatiskt entledigad i ditt uppdrag för att huvudmannen flyttar till en annan kommun men anser du att det är för långt avstånd mellan er så kan du begära dig entledigad. Det gör du hos överförmyndaren i den kommun din huvudman folkbokfört sig. Observera att du kvarstår som god man eller förvaltare tills en ny ställföreträdare har blivit utsedd och ett beslut om byte har fattats.

Om du vill begära dig entledigad på grund av att din huvudman har flyttat kan du läsa mer om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på under fliken "Om du vill avsluta ditt uppdrag".

Datum