Information från socialstyrelsen

Är du god man för ensamkommande barn eller ska bli, läs denna skrift

På 20 sidor beskrivs vad olika ansvar ligger när det gäller de ensamkommande barnen.

Se under relaterad information, Ett gemensamt ansvar.