Beställning av tolk till god man

Angående beställningar som avser tolkning för personer som är god man för ett ensamkommande barn.

Besked från Tolkförmedlingen Väst:

"Eftersom den gode mannen inte är anställd av kommunen kan hen inte anses vara en myndighetsperson och har därmed inte det ansvar som kan förväntas av en myndighetsperson. Den gode mannen representerar inte någon myndighet utan företräder endast barnet. Vi kan därför inte låta våra tolkar utföra uppdrag på plats där endast god man och klient finns. Det är en säkerhetsfråga för våra tolkar och i de fallen kan det endast bli telefontolk. Jag är tacksam om ni kan föra ut den här informationen till era gode män."

Den gode mannen kan be boendet att ordna med tolk.