Ensamkommande barn

Aktuellt

Insättning av arvode

Kommunerna uppdrar åt bankerna, att medverka vid utbetalning av arvode, reseersättning och dylikt. 18 februari 2016

Arvodering

Många undrar när arvodena betalas ut. Det tar mycket lång tid numera eftersom antalet ensamkommande barn har ökat kraftigt. 16 februari 2016
Fler nyheter