Tillståndsärenden

Här har vi samlat samtliga blanketter gällande tillståndsärenden

Det finns tillfällen när du som ställföreträdare behöver överförmyndarens tillstånd innan du agerar för din huvudman. Nedan följer ansökningsblanketter med bifogad information/instruktion i ärendet.