Vem kan få en god man?

För att en person ska kunna få en god man behöver personen ha något av följande:

-Sjukdom
-Psykisk störning
-Försvagat hälsotillstånd
-Något liknande förhållande

Det ska också finnas ett samband mellan hälsotillståndet och ett behov av hjälp. Det vill säga att det är på grund av sjukdomen eller hälsotillståndet som personen är i behov av hjälp.

Kan personen få hjälp på ett mindre ingripande sätt så utses ingen god man. Hjälpen som personen behöver kanske kan tillgodoses på annat sätt ex genom anhöriga, fullmakt, kommunens sociala verksamhet eller genom vårdpersonal.

Tingsrätten beslutar om vem som får god man.

 

Skillnaden mellan ett godmanskap och förvaltarskap

 

Vid ett godmanskap behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga och kan själv ingå olika avtal och bestämma hur pengarna ska användas. Ett godmanskap är dock ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen och det är viktigt att inte göra saker med tillgångarna utan att kommunicera med varandra. I viktiga frågor måste den godemannen ha sin huvudmans samtycke innan någon åtgärd. Det gäller inte om huvudmannen tappat förmågan att ta ställning.

Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga och kan i regel själv inte ingå avtal eller bestämma över sin pengar men undantag finns. För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att huvudmannen utför skadliga rättshandlingar exempelvis skuldsätter sig eller slösar bort sina pengar.

 

Arvode

Du som huvudman står i regel själv för den godemannens/ förvaltarens arvode och ersättning, det gäller om dina tillgångar överstiger 2 gånger basbeloppet eller inkomsterna överstiger 2,65 gånger basbeloppet. Arvodet sätts enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Arvodet varierar beronde på uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Ett "normalarvode" ligger på runt 5 000-10 000 kr/år.