Hur lång tid tar det att få en god man?

Det är tingsrätten som beslutar ifall ett godmanskap ska anordnas eller inte.

Det är överförmyndarens uppgift att på uppdrag av tingsrätten rekrytera en god man. Överförmyndaren lämplighetsprövar då också den tilltänkta godemannen. 

Överförmyndarens handläggningstid varierar mycket beroende på hur lång tid det tar att rekrytera en god man. Det rör sig om frivilliga uppdrag med ett betydande ideellt inslag. Därför kan det ibland ta lång tid att rekrytera en god man till ett uppdrag.

Om en föreslagen god man finns angiven går handläggningstiden fortare eftersom det redan finns en person som är villig att eventuellt ta sig an uppdraget.

Meddela gärna om situationen för dig eller den det gäller hinner förändras under tiden eller om ett förslag på god man tillkommer.