Ansökan om tillfällig god man

Här finns formulär gällande ansökan om tillfällig god man enligt föräldrabalken 11:1, 11:2 eller anmälan om 11:3.

Det kan exempelvis behövas en tillfällig god man enligt 11:2 om en god man eller förmyndare och en huvudman eller omyndig har del i samma dödsbo eftersom det då anses vara jäv.

Mer information om vilken blankett du ska välja står under respektive blankett.

Blanketter som är i pdf-format öppnas i ett nytt fönster. För att få tillgång till materialet behöver du ha programmet Adobe Reader, länk hittar du till höger. E-tjänsten öppnas i ett nytt fönster, om du får problem med att fylla i uppgifterna direkt i webbläsaren, spara filen på din dator och fyll i blanketten offline.