Ansökan om ställföreträdare

Du som på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller ta tillvara på dina rättigheter kan ansöka om att få en god man.

I menyn hittar du mer information om vem som kan få en god man, vad det innebär att ha en god man, vad du kan få hjälp med, ansökan och anmäla. Du hittar också information om vilka åtgärder som skulle kunna vidtas istället för ett godmanskap (anhörigbehörighet och framtidsfullmakt).
Menyn hittar du till vänster. Använder du mobiltelefon hittar du den högst upp i högra hörnet.

Ansökan om god man kan göras av dig som är i behov av god man eller är nära anhörig till den som har behov. Anmälan om god man/förvaltare eller ansökan om god man för ensamkommande barn kan göras av dig som är anställd vid en myndighet t.ex. socialtjänst, äldreomsorg, sjukvård.