Vad kan jag få hjälp med?

Omfattningen av ställföreträdarens uppdrag kan variera utifrån behov. Målet är att skapa en så bra livskvalitet som är möjligt utifrån din ekonomiska och personliga situation.

Vad gör en god man eller förvaltare?

I dokumentet "Rollkoll" kan du läsa mer om vad en god man eller förvaltare gör, vad du har rätt att göra, hur en ansökan går till med mera. Du hittar dokumentet här till höger, använder du mobil eller surfplatta ligger dokumentet längst ner.

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person. En eller flera av dessa delar kan ingå i ett godmanskap/förvaltarskap. Läs mer om de tre delarna nedan.

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att den godemannen hjälper dig att bevaka dina rättigheter gentemot samhället, myndigheter, företag och privatpersoner.

Den godemannen ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Exempel kan vara att ansöka om ledsagarservice, ansöka om kontaktperson, ansöka om skuldsanering, överklaga myndighetsbeslut.

Den godemannen ska även bevaka din rätt vid särskilda rättshandlingar. Exempelvis ingå avtal. Företräda dig vid uppsägning eller försäljning av bostad. Bevaka din rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande med fordringsägare.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att den godemannen ska se till att du får nytta utav dina tillgångar och att du har den levnadsstandard som dina tillgångar och livssituation tillåter. Det innebär att den godemannen sköter din ekonomi. Exempelvis ser till att räkningar blir betalda, att du har fickpengar. Se till att förvalta ditt kapital, dina värdehandlingar och fastigheter.

Vid vissa åtgärder behöver den godemannen överförmyndarens medgivande.
Det gäller exempelvis utlåning av huvudmannens egendom, köp och försäljning av fastighet, köp av aktier, uttag av spärrade bankmedel.

Sörja för person

Sörja för person innebär att den godemannen ska bevaka dina intressen och företräda dig i mer personliga frågor. Exempelvis se till att du har så bra levnadsvillkor som möjligt genom regelbundna besök. Vara en länk mellan dig och din sociala omgivning. Vara uppmärksam på dina fritidsverksamheter och dagliga sysselsättning. Hjälpa till att ta beslut om boende och utbildning.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda