Synpunkter/ klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på din god man eller förvaltare så ska detta inkomma skriftligt till överförmyndaren. De synpunkter eller klagomål som framförs får ställföreträdaren alltid möjlighet att bemöta.

Klagomål innebär inte automatiskt att ställföreträdare har gjort något felaktigt i uppdraget, därför utreder överförmyndaren detta. Därefter tar överrfömyndaren ställning till om ställföreträdaren kan ha kvar uppdraget eller inte. 

Om det inte framkommer att ställföreträdaren gjort något felaktigt kvarstår ställföreträdaren i regel. Är det däremot så att ställföreträdaren själv vill avsluta uppdraget då samarbetet inte fungerar eller av andra orsaker så kan hen meddela överförmyndaren och vi påbörjar då sökandet efter en ny ställföreträdare. 

Ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra helt ansöker man om detta hos tingsrätten. Tingsrätten beslutar om ställföreträdarskapet kan/ska upphöra.