Kan en anhörig vara ställföreträdare?

En anhörig kan vara ställföreträdare så länge det inte finns anledning att ifrågasätta lämpligheten.

Lagens krav på en god man eller förvaltare är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Utöver det ska man vara myndig och själv inte ha förvaltare.

Överförmyndaren kontrollerar alla ställföreträdare gentemot belastningsregistret, socialregistret samt gör en ekonomisk kontroll.

Att tänka på

Har du en anhörig som vill bli ställföreträdare för dig så kan personen lämnas som förslag i ansökan. Det är dock viktigt att man som anhörig har en inblick i vad uppdraget kommer att innebära innan man tackar ja. Information för den som vill bli ställföreträdare finns i rubriken "Bli god man eller förvaltare". 

Klarar man av att hjälpa till som anhörig utan att vara god man eller förvaltare så är detta att föredra. Som god man eller förvaltare blir du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren, något som många anhöriga upplever blir "merjobb". Vilket det också blir om man jämför med att hjälpa sin anhörig utan överförmydnarens inblandning.

I många fall kan det vara banken eller en annan myndighet som ger rådet att en god man eller förvaltare behövs men tänk igenom det innan.

Som ställföreträdare står man under överförmyndarens tillsyn och samma regler gäller för alla oavsett om man är anhörig eller utomstående. Det är viktigt att skilja på vad man gör i egenskap av anhörig och i egenskap av god man eller förvaltare. Du som god man får aldrig sammanblanda ekonomin eller lägga ut för utgifter åt en anhörig.

 

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda