Hur lång tid tar det att få en ställföreträdare?

Överförmyndarens handläggningstid varierar mycket beroende på hur lång tid det tar att rekrytera en ställföreträdare. Det rör sig om frivilliga uppdrag med ett betydande ideellt inslag. Därför kan det ibland ta lång tid att rekrytera en god man eller en förvaltare till ett uppdrag.

Det är tingsrätten som beslutar ifall ett godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas eller inte. Det första du ska göra är att skicka in en ansökan eller anmälan. Du finner detta i rubriken "Blanketter & E-tjänster".

Om tingsrätten anser att ett godmanskap eller förvaltarskap kan komma att anordnas så är det sedan överförmyndarens uppgift att på uppdrag av tingsrätten rekrytera en ställföreträdare.
Detta kan ta tid. Om en föreslagen person finns angiven går handläggningstiden fortare eftersom det redan finns en person som är villig att ta sig an uppdraget.

Överförmyndaren lämplighetsprövar den tilltänkta ställföreträdaren och kontrollerar belastningsregister, socialregister samt gör en ekonomisk kontroll.

Du får alltid träffa den tilltänkta ställföreträdaren innan för att samtycka till att personen blir din ställföreträdare. Det ska kännas bra för både dig och den tilltänkta ställföreträdaren.

Meddela gärna om situationen för dig eller den det gäller hinner förändras under tiden eller om ett förslag på ställföreträdare tillkommer.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda