Hur lång tid tar det att få en ställföreträdare?

Överförmyndarens handläggningstid varierar mycket beroende på hur lång tid det tar att rekrytera en ställföreträdare. Det rör sig om frivilliga uppdrag med ett betydande ideellt inslag. Därför kan det ibland ta lång tid att rekrytera en god man eller en förvaltare till ett uppdrag.

 1. Ansökan
  Det är tingsrätten som beslutar ifall ett godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas eller inte. Det första du ska göra är att skicka in en ansökan dit. Instruktioner finns hos tingsrätten.

 2. Finns förslag på god man eller förvaltare?
  Om tingsrätten anser att ett godmanskap eller förvaltarskap kan komma att anordnas utifrån det du uppger i ansökan så är det sedan överförmyndarens uppgift att på uppdrag av tingsrätten rekrytera en ställföreträdare om inget eget förslag finns.

 3. Rekrytering
  Finns inget eget förslag kan det ibland ta tid att hitta en ställföreträdare. Om en föreslagen person finns angiven går handläggningstiden fortare eftersom det redan finns en person som är villig att ta sig an uppdraget. Meddela gärna om situationen för dig eller den det gäller hinner förändras under tiden eller om ett förslag på ställföreträdare tillkommer.

 4. Lämplighetsprövning
  Överförmyndaren lämplighetsprövar den tilltänkta ställföreträdaren och kontrollerar belastningsregister, socialregister samt gör en ekonomisk kontroll.
  Det tar ca 1-2 veckor.

 5. Första möte
  Du får alltid träffa den tilltänkta ställföreträdaren innan för att samtycka till att personen blir din ställföreträdare. Det ska kännas bra för både dig och den tilltänkta ställföreträdaren.

 6. Åtagande
  När det är bestämt vem som ska bli ställföreträdare så meddelar ställföreträdaren detta till överförmyndaren. Överförmyndaren skickar då information till tingsrätten om att det finns en person och att lämplighetsprövningen är godkänd.

 7. Beslut
  Tingsrätten beslutar och du får hem information om när godmanskapet eller förvaltarskapet börjar gälla.
  Det brukar ta några veckor. 

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda