Alternativ till god man eller förvaltare

Även om du har rätt att ansöka om att få en god man eller förvaltare kan det finnas andra mindre ingripande sätt att få hjälp. Nedan kan du läsa om några alternativ.

Anhörigbehörighet

Om du är över 18 år och inte längre kan företräda dig själv så kan en nära anhörig hjälpa dig. En nära anhörig har behörighet att hjälpa dig med att exempelvis:

 • -Betala räkningar
 • -Teckna hemförsäkring
 • -Ansöka om bidrag
 • -Handla vissa saker
 • -Ansöka om stödinsatser, exempelvis hemtjänst
 • -Anmäla behov av vård- och omsorgsboende.

 

Som nära anhörig räknas här i turordning, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken 1. Make eller sambo 2. Barn 3. Barnbarn 4. Föräldrar 5. Syskon 6. Syskonbarn. Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

 

Som nära anhörig har man inte behörighet att:

 • -Köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt
 • -Köpa aktier
 • -Ge gåvor
 • -Processa i domstol

 

Mer om hur du kan sköta anhörigas bankärenden finns på Svenska bankföreningens hemsida. Länk till höger eller länst ner på den här sidan beroende på webbläsare.

Fullmakt

Om du behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller kontakt med myndigheter så kan du skriva en fullmakt till någon som du har förtroende för och litar på. Den personen du gett fullmakten till har då rätt att företräda dig både i kontakten med myndigheter och på banken. Om du vill att personen ska sköta din ekonomi behöver du fylla i bankens egen fullmaktsblankett. Du måste förstå vad du gör när du skriver en fullmakt annars är den inte giltig.

 

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som du litar på och som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. För att skriva en framtidsfullmakt måste du förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten.

Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska det framgå:

 • Att det är en framtidsfullmakt
 • Vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
 • Fullmaktens omfattning och eventuella villkor

 

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndaren har inte blanketter eller synpunkter på hur en sådan ska se ut eller vad den ska omfatta. Fullmaktshavaren ska vara lojal och samråda med dig som utfärdat fullmakten. Fullmaktshavaren redovisar inte sitt uppdrag till någon myndighet men du får utse en person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag.

Vill du läsa mer om framtidsfullmakter och bankärenden för en annan persons räkning hittar du information hos Svenska bankföreningen. Länk hittar du till höger, eller längst ner på sidan om du använder mobil/läsplatta.

Boendestödjare

Insatsen boendestödjare har i uppdrag att skapa en förutsägbar och fungerande struktur i vardagen samt att stötta dig i kontakter med myndigheter. Kontakta socialförvaltningen i den kommun där du är folkbokförd för mer information om hur du kan få hjälp av en boendestödjare.

 

Personligt ombud

Den som lider av långvarig psykisk problematik kan få hjälp av personligt ombud. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med. Grunden i arbetet som personligt ombud är ett tydligt fokus på den enskildes behov.

Personligt ombud är en frivillig verksamhet för kommunerna. Kontakta socialtjänsten i din kommun för att ansöka om stöd av ett personligt ombud.

 

Förmedlingsmedel 

Insatsen förmedlingsmedel är en biståndsinsats som syftar till att hjälpa dig att bättre kunna planera och få kontroll över din ekonomi. Insatsen innebär att socialtjänsten betalar dina räkningar och portionerar ut de pengar som blir över till dig. Kontakta socialtjänsten i den kommun där du bor för mer information.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda
    Ulricehamn