Redovisning

Du som har ett uppdrag som god man eller förvaltare där förvalta egendom ingår är skyldig att lämna redovisning av din huvudmans ekonomi till överförmyndaren. Vissa undantagsfall kan förekomma.

Gode mannens eller förvaltarens redovisning av huvudmannens ekonomi består av tre delar. Dessa tre delar är tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning.

Tillgångsförteckning

Tillgångsförteckningen lämnar du in för att redovisa din huvudmans tillgångar och eventuella skulder per den dag som du förordnades.

Årsräkning

Årsräkningen lämnar du in före den 1 mars varje år för att redovisa huvudmannens föregående års inkomster, utgifter, tillgångar och eventuella skulder.

Sluträkning

Sluträkningen blir aktuell när ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör av någon anledning.

Mer information

Du hittar mer information om tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning i menyn till vänster.