Intresseanmälan

Vill du göra en viktig insats för en medmänniska och känner att uppdraget som god man passar dig?

Vi ser i så fall fram emot att få in din intresseanmälan.

Du hittar e-tjänsten för intresseanmälan till höger.
Använder du mobil eller surfplatta hittar du den istället längst ner på sidan.

 

Är du anhörig och vill bli god man behöver du inte lämna in en intresseanmälan.
På ansökningsblanketten om god man kan man lämna ett förslag på en person som den det gäller skulle vilja ha som god man.

 

När blir jag god man?

 1. Förfrågan
  Utifrån vad du anger i din intresseanmälan kommer du att få förfrågningar av oss via mejl. En förfrågan är en upplysning om att det finns ett uppdrag hos överförmyndaren där det behövs en god man/förvaltare. Där står kort information om uppdraget samt uppdragets omfattning, dvs vilka utav delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som personen önskar hjälp med. Du kommer att få flera förfrågningar. Önskar man inte få fler förfrågningar meddelar man oss.

  Du måste inte åta dig uppdraget, en förfrågan är som sagt en upplysning om ett det finns ett ledigt uppdrag.

 2. Mer information om huvudmannen
  Svarar du att du är intresserad av uppdraget så skickar vi en åtagandehandling och kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna kan gå till huvudmannen själv, till anhöriga, till personer inom vården eller till den nuvarande godemannen/förvaltaren. Det är för att du genom kontakterna ska kunna skapa dig en tydligare bild av huvudmannen och hjälpbehovet i det specifika fallet. När du har skapat dig en bättre bild av huvudmannens situation och träffat personen kan du bestämma dig för om uppdraget passar dig eller inte.

 3. Åtagande
  Vill du åta dig uppdraget skickar du tillbaka påskriven åtagandehandling till oss. Huvudmannen ska godkänna dig som god man, därför ska åtagandehandlingen även undertecknas av huvudmannen. I de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller ska huvudmannen inte underteckna, överförmyndaren låter då de anhöriga yttra sig. Det framgår på åtagandehandlingen om huvudmannen ska underteckna eller inte.

 4. Beslut
  När vi fått in åtagandehandlingen och lämplighetskontrollen är gjord så går ärendet vidare till beslut. Är det ett nytt uppdrag så kommer tingsrätten att ta beslut i ärendet och då lämnar överförmyndaren dig som förslag på god man för huvudmannen. Det kan ta några veckor beroende på tingsrättens handläggningstid.
  När det beslutats om att du blir god man för huvudmannen får du hem information samt uppgifter om när uppdraget börjar gälla.

 5. Att komma igång med uppdraget
  I samband med att du får ditt första uppdrag får du en bok om godemannens och förvaltarens roll samt en checklista på hur du kommer igång med uppdraget. I boken finns mycket infomation som är relevant för dig som god man och det är bra att läsa igenom den och ha den i åtanke genom uppdraget. Det finns möjlighet att få en mentor om man önskar, en mer erfaren god man att bolla frågor med när man är ny.