Vem kan bli god man?

Lagens krav på en god man är att personen är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Utöver det ska man vara myndig och själv inte ha förvaltare.

Det innebär bland annat att du som god man inte ska ha några betalningsanmärkningar eller ha blivit dömd för något som kan ge anledning att ifrågasätta lämpligheten.

 

Överförmyndaren kontrollerar

-Belastningsregister

-Socialtjänstens register

-Betalningsanmärkningar

Kontrollerna görs för alla som vill bli god man

 

Kvalifikationer en god man bör ha

-Kunskap om hur samhället fungerar

-Goda kunskaper i det svenska språket

-Kunskaper i vardagsekonomi och vardagsjuridik

-Förmågan att engagera sig för andra

-Ett bra omdöme och sunt förnuft

-Att kunna hålla ordning

 

Uppdraget som god man är ett frivilliguppdrag med betydande ideellt inslag. Uppdragen skiljer sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Innan du tar dig an ett uppdrag ska du ställa dig frågan om du har tillräckligt med tid för att engagera dig som god man. Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket tid ett uppdrag kommer att kräva. Är det något särskilt som händer i huvudmannens liv exempelvis flytt till äldreboende så kan det krävas mer av din tid under en period. Läs mer om vad som kan ingå i ett uppdrag under rubriken "Vad ingår i uppdraget".

Ett gott ekonomisk sinnelag krävs om du är god man. Om ”förvalta egendom” ingår i uppdraget ska du som god man kunna hantera huvudmannens ekonomi. Du ska också kunna göra en årsredovisning som överförmyndaren granskar. Genom att föra enklare bokföring under året underlättar man för sig själv.

Som god man ansvarar man själv för sitt uppdrag och det är därför viktigt att man läser på om den informationen som överförmyndaren ger (alla nya godemän/förvaltare får en bok). Det finns möjlighet att få en mentor att bolla frågor med men det är fortfarande du själv som ansvarar för uppdraget. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet och kan svara på frågor om regelverket.

Ett godmanskap bygger på samtycke från huvudmannen. Som god man bör du därför ha förmågan att göra din huvudman delaktig, sätta dig in i vilka behov som finns och vad personen värdesätter.

De godemän som har uppdrag inom våra samverkanskommuner har skiftande bakgrunder och förhållanden till de personer de ska hjälpa. En del är erfarna godemän som har flera uppdrag, medan andra är anhöriga eller personer som vill hjälpa en medmänniska.

Är du anhörig och vill bli god man gäller samma kriterier men du behöver inte lämna in en intresseanmälan. På ansökningsblanketten om god man kan man lämna ett förslag på en person som den det gäller skulle vilja ha som god man.