Vill du bli ställföreträdare?

Vi har stort behov av dig som vill göra en insats genom att ta dig an ett frivilliguppdrag.

Som god man eller förvaltare kan du hjälpa personer som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet och stabilitet i vardagen för dessa personer.

I menyn  kan du läsa mer om vem som kan bli god man, vad uppdraget som god man innebär och hur du gör en intresseanmälan.
Du hittar menyn högst upp i högra hörnet om du använder mobil. Till vänster om du använder surfplatta eller dator.

Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sin ekonomi eller
ta vara på sina rättigheter och personliga intressen. Det kan bero på sjukdom, ålderdom, funktionshinder, missbruk eller psykiska problem. En del får naturligtvis hjälp av sina anhöriga men det är inte alltid dessa möjligheter räcker till. Det finns också personer som inte har några nära anhöriga. Den fråga som då blir aktuell är om det bör förordnas en god man.