Sörja för person

Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det är lätt att tro att uppdraget innebär att man skall hjälpa till att vårda huvudmannen, vilket det inte innebär.

När man ”sörjer för person” bevakar man sin huvudmans personliga intressen. Exempel på att bevaka personliga intressen:

  • Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö.

  • Genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med till exempel vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.

  • Ta initiativ till att huvudmannen får exempelvis en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas genom någon frivillig organisation, exempelvis Röda Korset.

  • I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, med mera och ta de initiativ som är lämpliga.

  • Hjälpa huvudman att ta beslut om boende, utbildning och rekreation.

 

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda