När blir jag ställföreträdare?

 

1. Avstämning och veckoutskick

När vi har fått din intresseanmälan så ringer vi upp dig för att stämma av att du vet i stora drag vad uppdraget som god man innebär. Du får då även möjlighet att ställa frågor om det är något du undrar i det här skedet.

Vi gör en lämplighetsprövning.

Du kommer att få vårat veckoutskick. Vi skickar ett mejl varje fredag med en lista på samtliga lediga uppdrag som finns.
Där står kort information om varje uppdrag samt vilken omfattning, dvs vilka utav delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som personen önskar hjälp med. Tycker du att något av uppdragen verkar intressant så svarar du oss och skriver vilket aknummer du är intresserad av. 

2. Mer information om huvudmannen

Vi sammanställer vilka som är intresserade av vilka uppdrag och avgör sedan vem som får kika närmare på vilket uppdrag. De som vi går vidare med får en åtagandehandling och kontaktuppgifter via post.

Kontaktuppgifterna kan gå till huvudmannen själv, till anhöriga, till personer inom vården eller till den nuvarande ställföreträdaren. Det är för att du genom kontakterna ska kunna skapa dig en tydligare bild av huvudmannen och hjälpbehovet i det specifika fallet.

När du har skapat dig en bättre bild av huvudmannens situation och träffat personen kan du bestämma dig för om uppdraget passar dig eller inte.

3. Åtagande

Vill du åta dig uppdraget skickar du tillbaka påskriven åtagandehandling till oss. Huvudmannen ska godkänna dig som god man, därför ska åtagandehandlingen även undertecknas av huvudmannen.

I de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller ska huvudmannen inte underteckna, överförmyndaren låter då de anhöriga yttra sig. 

4. Beslut

När vi fått in åtagandehandlingen så går ärendet vidare till beslut. Är det ett nytt uppdrag så kommer tingsrätten att ta beslut i ärendet och då lämnar överförmyndaren dig som förslag på god man för huvudmannen när vi fått in åtagandet.

Det kan ta några veckor beroende på tingsrättens handläggningstid. När det beslutats om att du blir god man för huvudmannen får du hem information samt uppgifter om när uppdraget börjar gälla.

Gäller det ett nytt uppdrag som god man för ett ensamkomande barn är det överförmyndaren som tar beslutet. Likaså vid byten av god man/förvaltare.

5. Att komma igång med uppdraget

I samband med att du får ditt första uppdrag som god man eller förvaltare så får du ett välkomstmaterial. Där har vi sammanfattat det viktigaste för dig att känna till och hur du kommer igång med ditt uppdrag.

Du får även en bok om godemannens/förvaltarens roll, i boken finns mycket information som är relevant för dig som ställföreträdare och det är en bra fördjupning.

Det finns möjlighet att få en mentor om man önskar, en mer erfaren god man att bolla frågor med när man är ny. Vi tilldelar alla nya en mentor om man önskar. Säg gärna till när du fått ett uppdrag.

Vi rekommenderar att alla går de utbildningar som överförmyndaren erbjuder. Du hittar anmälan under huvudrubriken "Utbildingar". Detta kan du gå även om du inte har ett uppdrag för att få mer information om vad godmanskap/förvaltarskap innebär.

Gå gärna med i en godmansförening för erfarenhetsutbyte och informationsträffar.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda
    Ulricehamn