När blir jag ställföreträdare?

 

 1. Förfrågan

  När vi har mottagit din intresseanmälan och gjort samtliga lämplighetskontroller som nämnts tidigare så kommer vi att skicka förfrågningar till dig via mejl.
  En förfrågan är en upplysning om att det finns ett uppdrag hos överförmyndaren där det behövs en god man eller förvaltare. Där står kort information om uppdraget samt uppdragets omfattning, dvs vilka utav delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som personen önskar hjälp med. Du kommer att få flera förfrågningar. Önskar man inte få fler förfrågningar meddelar man oss.

  Du måste inte åta dig uppdraget, en förfrågan är som sagt en upplysning om att det finns ett ledigt uppdrag.

 2. Mer information om huvudmannen

  Svarar du att du är intresserad av uppdraget så skickar vi en åtagandehandling och kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna kan gå till huvudmannen själv, till anhöriga, till personer inom vården eller till den nuvarande ställföreträdaren. Det är för att du genom kontakterna ska kunna skapa dig en tydligare bild av huvudmannen och hjälpbehovet i det specifika fallet. När du har skapat dig en bättre bild av huvudmannens situation och träffat personen kan du bestämma dig för om uppdraget passar dig eller inte.

 3. Åtagande

  Vill du åta dig uppdraget skickar du tillbaka påskriven åtagandehandling till oss. Huvudmannen ska godkänna dig som god man, därför ska åtagandehandlingen även undertecknas av huvudmannen. I de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller ska huvudmannen inte underteckna, överförmyndaren låter då de anhöriga yttra sig. Det framgår på åtagandehandlingen om huvudmannen ska underteckna eller inte.

 4. Beslut

  När vi fått in åtagandehandlingen så går ärendet vidare till beslut. Är det ett nytt uppdrag så kommer tingsrätten att ta beslut i ärendet och då lämnar överförmyndaren dig som förslag på god man för huvudmannen. Det kan ta några veckor beroende på tingsrättens handläggningstid. När det beslutats om att du blir god man för huvudmannen får du hem information samt uppgifter om när uppdraget börjar gälla. Gäller det ett nytt uppdrag som god man för ett ensamkomande barn är det överförmyndaren som tar beslutet. Likaså vid byten av god man/förvaltare/god man för ensamkommande.

 5. Att komma igång med uppdraget

  I samband med att du får ditt första uppdrag som god man eller förvaltare så får du ett välkomstmaterial. Där har vi sammanfattat det viktigaste för dig att känna till och hur du kommer igång med ditt uppdrag. Du får även en bok om godemannens/förvaltarens roll, i boken finns mycket information som är relevant för dig som ställföreträdare och det är bra fördjupning. Det finns möjlighet att få en mentor om man önskar, en mer erfaren god man att bolla frågor med när man är ny.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda