Blanketter & Informationsmaterial

Blanketter & Informationsmaterial

Här hittar du som är förmyndare, god man eller förvaltare blanketter och informationsmaterial för olika ändamål inom överförmyndarens verksamhetsområde.

För att komma till listan med informationsmaterial klickar du i menyn.

Ansökan/anmälan om god man hittar du under huvudrubriken "Ansökan om god man".

Blanketter som är i pdf-format öppnas i ett nytt fönster. För att få tillgång till materialet behöver du ha programmet Adobe Reader, länk hittar du till höger.
E-tjänsten öppnas i ett nytt fönster, om du får problem med att fylla i uppgifterna direkt i webbläsaren, spara filen på din dator och fyll i blanketten offline.