Anhörigbehörighet & framtidsfullmakt

 Finns det andra sätt att få hjälp på än av en god man?

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv så har du behörighet att hjälpa personen med olika saker.

Du kan till exempel hjälpa till att:

 • Betala räkningar
 • Teckna hemförsäkring
 • Ansöka om bidrag
 • Handla vissa saker
 • Ansöka om stödinsatser, exempelvis hemtjänst
 • Anmäla behov av vård- och omsorgsboende.

Som nära anhörig har du inte behörighet att hjälpa till att:

 • Köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt
 • Köpa aktier
 • Ge gåvor
 • Processa i domstol.

Som nära anhörig räknas här i turordning, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken

1. Make eller sambo
2. Barn
3. Barnbarn
4. Föräldrar
5. Syskon
6. Syskonbarn.

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

 

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. För att skriva en framtidsfullmakt måste du förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten.

Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente.
Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer.
Av fullmakten ska det framgå:

 • Att det är en framtidsfullmakt
 • Vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
 • Fullmaktens omfattning och eventuella villkor

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndaren har inte blanketter eller synpunkter på hur en sådan ska se ut eller vad den ska omfatta. Fullmaktshavaren ska vara lojal och samråda med dig som utfärdat fullmakten. Fullmaktshavaren redovisar inte sitt uppdrag till någon myndighet men du får utse en person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag.

Vill du läsa mer om framtidsfullmakter och bankärenden för en annan persons räkning hittar du information hos Svenska bankföreningen. Länk hittar du till höger, eller längst ner på sidan om du använder mobil/läsplatta.

 

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Fax: 0500-49 41 02

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda