Webbseminarium Försäkringskassan

Är du ställföreträdare för en person som har assistansersättning eller merkostnadsersättning? Försäkringskassan bjuder in till seminarium och berättar vad som är viktigt att tänka på.