Vinnare av Öis tävling på seniormässan

Ni var många som ville delta i vår tävling på Seniormässan. Här presenteras rätt svar och vinnaren.

Ni var tre personer som svarade rätt på samtliga frågor och vi har därför fått lotta en vinnare bland er.

Vinnaren:
Birgitta K i Skövde.
Du kommer att få ett paket på posten. 

Svaren på frågorna:

Fråga 1. 
Rätt svar var alternativ 1, att betala räkningar ingår i delen "Förvalta egendom".

Fråga 2.
Rätt svar var alternativ X, det vill säga att det kan bero på att personen har en sjukdom och därför behöver den hjälpen.

Fråga 3.
Antalet personer var 98.