Vaccination

Vi har fått in del frågor gällande covid-19 vaccinering för huvudman, du som ställföreträdare tar inte beslut om detta. Läs mer här.

Om din huvudman förstår vad saken gäller så kan hen själv besluta om hen vill vaccinera sig eller inte.

Om din huvudman inte förstår vad saken gäller så är det sjukvården som beslutar om huvudmannen ska vaccineras eller inte.

Sjukvården kan fråga anhöriga och ställföreträdare om deras syn på saken men det är sjukvården som bestämmer, inte anhöriga eller ställföreträdaren.