Myndigheters utskick av kontrolluppgifter

Många myndigheter skickar inte längre ut kontolluppgifter i pappersformat, bl a Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Med anledning av att flera myndigheter nu upphör att skicka ut kontrolluppgifter så ändras kraven på hur inkomster och skatter ska styrkas i årsräkningen. Förut har överförmyndaren velat få in dessa uppgifter men nu så måste vi frångå denna begäran. Överförmyndarens rekommendation är att man som ställföreträdare istället kontaktar respektive myndighet och begär en sammanställning över utbetalningar och skatter, alternativt skickar med samtliga beslut gällande utbetalningar där inkomster och skatter tydligt framgår.