Karlsborg är inte längre en del av överförmyndare i samverkan

Detta gäller från 1:a oktober. Vi hänvisar till Karlsborgs kommuns hemsida för mer information.