Information ang årsredovisning för 2021

Ett nytt år närmar sig och med det även redovisningen för år 2021! Här kan du redan nu ta del av informationen kring redovisningen och vilka blanketter som gäller.

 

Dags att lämna årsredovisning/redogörelse för år 2021

Vi har länkat direkt till blanketterna som anges längre ner på sidan. Klicka på understruken text för att komma till blanketten/blanketterna som är aktuella för just dig.

Välkommen att kontakta oss om du är osäker på vad du ska redovisa.

Generellt om årsräkning och redogörelse

Årsräkningsblanketten har ledtexter för inkomster och utgifter. Använd dig av de fält du behöver. Saknar du en post så fyller du i denna på de tomma raderna.

Vi ber dig observera vilka verifikationer som ska skickas med. De verifikationer som krävs framgår i inom parentes efter ledtexterna. Du ska inte skicka med andra verifikationer än de som anges i blanketten. Nytt för årsräkning 2021 är att kontoutdrag på samtliga konton inkl. fickpengskontot ska bifogas årsräkningen.

Redogörelseblanketten ska alltid fyllas i och lämnas in i sin helhet oavsett om man begär arvode eller inte. Gäller ej legala förmyndare, särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare och god man för ensamkommande barn som lämnar för ärendet avsedda blanketter.

Anstånd

Årsräkningen ska enligt lag vara inlämnad senast 1 mars 2022. Anstånd måste begäras senast 28 februari och görs via vår hemsida www.ois.skovde.se. Vid beviljande av anstånd ges ytterligare 14 dagar. 

Kompletteringar

Om överförmyndaren måste begära komplettering av din årsräkning, kommer den att granskas efter att alla kompletta årsräkningar är färdiggranskade. Det innebär att du vid en komplettering får vänta längre på att få ditt arvode. Var därför noga med att kontrollera att din årsräkning är fullständig i balans samt att alla begärda underlag är bifogade.

Arvode

Om din huvudman ska betala arvodet, fungerar arvodesbeslutet som ett uttagsmedgivande från Överförmyndaren. Detta gäller ej huvudmän bosatta i följande kommuner: Karlsborg, Tidaholm och Tranemo. I dessa kommuner betalar kommunen ut arvodet och fakturerar huvudmannen.

 

God man/Förvaltare

Redovisningsskyldig:

Använd blanketterna Årsräkning (God man/förvaltare/ legal förmyndare) och Redogörelse

Körjournal om du vill redovisa resor och ansöka om ersättining 


Förenklad redovisning:

Inkom med underlag enligt beslut samt Redogörelse

Körjournal om du vill redovisa resor och ansöka om ersättining 

Ej redovisningsskyldig/Befriad:

Lämna Redogörelse

Körjournal om du vill redovisa resor och ansöka om ersättining 

Legala förmyndare (tillgångar över 8 prisbasbelopp)

Redovisningsskyldig:

Använd blanketten Årsräkning (God man/förvaltare/ legal förmyndare)

Förenklad redovisning:

Inkom med underlag enligt beslut

Särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare

Använd blanketten Redogörelse och Redovisning (Särskild förordnad förmyndare/Medförmyndare)

Körjournal om du vill redovisa resor och ansöka om ersättining  

Ensamkommande barn

Använd blanketten Redogörelse, årsräkning/sluträkning (God man för ensamkommande)

Körjournal om du vill redovisa resor och ansöka om ersättining