Till ställföreträdare som får lön och/eller annan ersättning från Tranemo och Svenljunga

Information om lön och ersättning från Tranemo kommun och Svenljunga kommuner

I Tranemo och Svenljunga kommuner meddelas lönen via ett e-lönebesked. Detta gäller samtliga anställda, månadsavlönade, timavlönade, arvodister, uppdragstagare, förtroendevalda, gode män, familjehem och kontaktpersoner. Lönebeskedet kan tas fram vi Internetbank, e-legitimation eller mobilt bank-id. Om man använder de två sista alternativen loggar man in på www.swedbank.se/edokument 

Arvode från Överförmyndaren i Tranemo och från Överförmyndaren i Svenljunga  (genom Överförmyndare i Samverkan) utbetalas i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle, normalt den 27:e varje månad.

Vid nyanställning/nytt uppdrag bör du tänka på att meddela ditt kontonummer till din bank. 
Gå in på närmsta Swedbank/Sparbankskontor eller anmäl detta via www.swedbank.se/kontoregister, detta gäller även vid byte av kontonummer och/eller bank.

Lönekontoret för Tranemo och Svenljunga kommun ser aldrig ditt kontonummer och kan därför inte göra några ändringar.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda
    Ulricehamn