Ansökan om god man för ensamkommande barn för socialtjänster

E-tjänst för ansökan om god man för ensamkommande barn

Enligt Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 3§ får socialnämnden i den kommun där barnet vistas ansöka om god man. Överförmyndare i Samverkan introducerar nu denna ansökan som en e-tjänst. Länk till den elektroniska ansökan finns till höger.

Fyll i de uppgifter som ni känner till. Fält som är markerade med en liten röd stjärna måste fyllas.

Frågor om tjänsten besvaras på e-post adress ois.ekb@skovde.se som också är den adress som ska användas om ärendena gäller ensamkommande barn.